DOLAR 23,3727 0.48%
EURO 25,4354 1.54%
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

47 okunma

MSB İŞKUR üzerinden kamu işçisi alım ilanı yayınladı. Başvuru sayfası ve şartları…

ABONE OL
11 Mayıs 2023 17:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında 14 engelli ve 15 terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sürekli işçi alınacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan 10.05.2023 tarihi itibarı ile yayınlanmıştır. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilanın detayları ve nasıl başvuru yapılacağına dair bilgiler haber7.com’da.

MSB ENGELLİ İŞÇİ ALIM KADROLARI

 • 2 Lojistik Elemanı,

 • 3 Saraç,

 • 3 Aşçı,

 • 1 Kimya Teknolojisi Teknisyeni,

 • 1 Elektrikçi (Genel),

 • 2 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri,

 • 2 Lastik Üretim Teknisyeni.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Ankara İstanbul
Erzincan Kayseri
Diyarbakır Kocaeli
Muğla Niğde
Balıkesir Afyonkarahisar

 

TMSY İŞÇİ ALIM KADROLARI

MSB toplamda 15 kişilik Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde aşağıdaki kadrolarda işçi alımı yapacaktır.

 • 1 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı,

 • 1 Aşçı,

 • 1 Bahçıvan,

 • 4 Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane),

 • 1 Tesviyeci,

 • 1 Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı,

 • 5 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri,

 • 1 Marangoz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

 6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

 10. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 12. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 13. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

 14. Engelli statüsünde başvuru yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1.  Mesleki Eğitim veren liselerin belirtilen Dal veya bölümünden mezun olmak veya

 2. En az İlkokul mezunu olmak kaydıyla Alım yapılacak Branşta Belirtilen ustalık belgesine sahip olmak,

DİĞER HUSUSLAR

1.  Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Engelli statüsünde başvuru yapanlar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura ile belirlenecektir. Öncelik hakkına sahip olan terörle mücadele sırasında yaralanan statüsüne başvuran adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 3 katı yedek aday kura ile belirlenecektir.

2.  Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolünün yapılacağı tarih ve yer bilgisi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı şahsen katılacaktır. Posta ile gönderilen evraklar işleme alınmayacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

4. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

5. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

6. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. 

8. Sözlü sınava girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır. 

9. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış engelli sağlık kurulu raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3- işe dönüşlerinde) ve (4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir.

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

MSB İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB tarafından yapılacak olan işçi alımları için ‘’BURAYA’’ tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alan ‘’İşyeri Ünvanı’’ yazan kısma ‘’MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’’ yazarak ilanları ve özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu deneme bonusu veren siteler 2023deneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu